24 ส.ค. 2556

How Do I Live - ฉันจะอยู่อย่างไร

เพลง How Do I Live
Performed by : LeAnn Rimes
Single by : LeAnn Rimes
Written by: Diane Warren
Producer : Chuck Howard,Wilbur C. Rimes,Mike Curb
Label : Curb
Genre : Pop,Soul
Year : 1997
Key: F Major
-
How do I ....
Get through one night without you?
 If I had to live without you
 What kind of life would that be?
 I need you in my arms
 need you to hold
 You're my world my heart my soul 
If you ever leave 
Baby you would take away everything
good in my life.

 Without you ....
There'd be no sun in my sky
 There would be no love in my life
 There'd be no world left for me.
 And I
 Baby I don't know what I would do,
 I'd be lost if I lost you,
 If you ever leave,
 Baby you would take away everything
real in my life,
 And tell me now,

 How do I live without you?
 I want to know,
 How do I breathe without you?
 If you ever go,
 How do I ever, ever survive?

 How do I, how do I, oh how do I live?
 If you ever leave,
 Baby you would take away everything,
 I need you with me,
 Baby 'cause you know that you're everything,
 Good in my life.
 And tell me now,

 How do I live without you,
 I want to know,
 How do I breathe without you?
 If you ever go, 
How do I ever, ever survive?
 How do I, how do I,
oh how do I live?
 How do I live, without you baby
ฉันจะทำอย่างไรหรือ
เพื่อผ่านคืนหนึ่งไปได้โดยไม่มีเธอ
ถ้าฉันจำต้องอยู่ต่อไปโดยไม่มีเธอ
แล้วชีวิตของฉันมันจะเป็นแบบไหน? 
ฉันต้องการเธออยู่ในอ้อมแขน
ให้เธอกอดฉันไว้
เธอเป็นโลกของฉัน เป็นดวงใจ เป็นจิตวิญญาณ
 ถ้าเธอจากฉันไป เธอก็จะนำเอาสิ่งดีๆทุกอย่าง
ในชีวิตฉันไปด้วย 

ถ้าไม่มีเธอแล้ว
ก็คงจะไม่มีดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของฉัน
ก็คงจะไม่มีความรักในชีวิตฉัน
โลกทั้งใบก็คงไม่มีเหลือไว้ให้ฉัน
และ
ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี
ฉันคงสับสนหลงทิศทางถ้าฉันเสียเธอไป
 ถ้าเธอจากฉันไป
เธอก็จะเอาเรื่องจริงทุกอย่าง
ในชีวิตฉันไปด้วย
บอกฉันทีว่า 

ฉันจะอยู่อย่างไรโดยไม่มีเธอ
ฉันอยากจะรู้นัก
ฉันจะมีลมหายใจต่อไปได้อย่างไรหากขาดเธอ
ถ้าเธอไป
แล้วฉันจะเอาชีวิตรอดต่อไปได้อย่างไร 

ฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร
 ถ้าเธอจากฉันไป
เธอก็จะเอาทุกอย่างในชีวิตฉันไปด้วย
 ฉันต้องการให้เธออยู่กับฉัน 
เพราะเธอก็รู้ว่าเธอคือทุกสิ่ง
ที่ดีในชีวิตฉัน
ดังนั้นบอกฉันที

ว่าฉันจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเธอ
 ฉันอยากจะรู้
ฉันจะมีลมหายใจต่อไปได้อย่างไรหากขาดเธอ
ถ้าเธอไป
แล้วฉันจะเอาชีวิตรอดต่อไปได้อย่างไร 
ฉันจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเธอ

จะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเธอ
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape